توپک انرژی با خرما و عسل
توپک های انرژی با جو دو سر پرک- رژیمی و مقوی
اکتبر 4, 2018
learning-illustration
آموزش ایلوستریتور- جلسه هشتم- نوار کنترل در ایلوستریتور
اکتبر 8, 2018

آموزش ایلوستریتور- جلسه هفتم- مرتب کردن موضوعات Arrange

learning-illustration

تقدم و تقعر موضوعات

زمانی که چند شکل داریم که بر روی یکدیگر قرار دارند، برای انتخاب و جابجایی اشکال بالایی و پایینی از مسیرهای زیر می توانیم استفاده نماییم:

در این شکل ها، شکل مربع را استفاده نمودیم و از ترتیب زیر استفاده شده است:

  • ترتیب رسم شکل ها: مربع، دایره و مثلث

بالاترین سطح:

Object > Arrange > Bring to Front

زمانی که می خواهیم شکل مورد نظر بالاتر از همه قرار گیرد.

  • کلیدهای میانبر: Ctrl+Shift+]

Object > Arrange > Bring Forward

زمانی که می خواهیم شکل مورد نظر بالاتر از سطح قبلی قرار گیرد.

  • کلیدهای میانبر: Ctrl+]

پائین ترین سطح:

Object > Arrange > Send to Back

زمانی که می خواهیم شکل مورد نظر پائین تر از همه قرار گیرد.

  • کلید میانبر: Shift+Ctrl+[

Object > Arrange > Send Backward

زمانی که می خواهیم شکل مورد نظر پائین تر از سطح بعدی قرار گیرد.

  • کلیدهای میانبر: Ctrl+[

 

نکته: با فشردن کلید F7 می توانید در پنجره لایه ها تقدم و تأخر اشکال را مشخص نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است