learning-illustration
آموزش ایلوستریتور- جلسه چهارم- تغییر اندازه و کپی آبجکت ها
سپتامبر 24, 2018
آش آبغوره، آش بی نظیر ترکی
سپتامبر 26, 2018

آموزش ایلوستریتور- جلسه پنجم- چرخش و زوم کردن موضوعات

learning-illustration

چرخش و زوم کردن موضوعات

چرخش موضوعات

پس از انتخاب آبجکت مورد نظر، زمانی که شکل موس با بردن بر روی دستگیره به صورت آیکن چرخش ظاهر شد می توانید شکل را بچرخانید.

نکته: اگر زمان چرخاندن Shift را نگه دارید، مضربی از 45 درجه می چرخد.

زوم کردن موضوعات

Zoom Tool:

  • کلید میانبر: Z
  • کلید میانبر: Alt+Q برای Zoom Out

زمانی که دست روی موس است و موس را چپ و راست می برید صفحه کوچک و بزرگ می شود، به اصطلاح زوم داینامیک صورت می گیرد.

راه دیگر: استفاده از نوار Status و وارد کردن مقدار زوم است.

  • کلید های میانبر برای زوم:

Double-Click روی ابزار باعث زوم 100درصد می شود.

Ctrl+(=): Zoom In

Ctrl+(_): Zoom Out

Ctrl+Z:Fit on Screen

Ctrl+1: Zoom 100%

برای دسترسی به ابزار Zoom از منویView  هم می توانید استفاده کنید.

نکته: با نگه داشتن Alt وScroll  کردن می توانید Zoom In  و Zoom Out انجام دهید.

نکته: با نگه داشتن Ctrl وScroll  کردن می توانید صفحه را به چپ و راست ببرید.

Scroll: با اسکرول صفحه بالا و پایین می رود.

Shift+Scroll: با نگه داشتن Shift و اسکرول کردن صفحه را با سرعت بیشتری می توانیم حرکت دهیم.

کاربرد: زمانی که تعداد صفحات زیادی دارید.

Hand Tool:

  • کلید میانبر: H

زمانی که زوم کردید، تصویر را جابجا می کنید، به جای بالا و پایین و چپ و راست بردن می توانید با Hand این کار را انجام دهید.

  • کلید میانبر موقت: Space

نکته: با دابل کلیک بر روی ابزار Hand، Fit on Screen روی می دهد.

دیدگاه ها بسته شده است