فناوری اطلاعات

مهمترین امکانات سیستم مدیریت آموزش رشدیه

 • طراحی و اجرای آزمونهای هماهنگ زمان دار و بدون زمان.
 • سطوح مختلف دسترسی کاربران به عنوان مدیر، استاد و فراگیر و توانمندی های مختلف هر یک از سطوح دسترسی.
 • امکان ایجاد انجمن های علمی توسط کاربران و مبادله اطلاعات.
 • امکان ارتباط داخلی کاربران جهت مبادله اطلاعات علمی.
 • امکان مشاهده نتایج آزمون های برگزار شده توسط دانش آموزان، بلافاصله پس از برگزاری آزمون.
 • امکان تصحیح دستی آزمونهای تشریحی توسط استاد و نمره دهی به سوالات شرکت کنندگان آزمون.
 • صدور کارنامه به همراه نمره فعالیت کلاسی در طول برگزاری دوره.
 • ثبت یادداشت های عمومی و خصوصی برای فراگیران و امکان تایید استاد جهت دسترسی عمومی.
 • امکان کنترل حضور و غیاب فراگیران توسط استاد برحسب حضور در کلاس ها و یا مطالعه قسمت های مختلف درس.
 • تعریف مراجع مختلف الکترونیکی و غیر الکترونیکی برای دسترسی به منابع بیشتر.
 • امکان کنترل موارد مالی هر یک از کاربران جهت ثبت نام در کلاس های ارائه شده در یک دوره.
 • امکان تعریف ساختار دروس و کلاس های موسسه توسط مدیر سیستم و نسبت دادن هر کلاس به یک یا چند استاد.
 • امکان تعریف پیش نیاز و پس نیاز برای دروس.
 • پشتیبانی از کلیه قالب های قابل ارائه در بستر وب شامل

HTML, XML, PDF, Flash, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

 • امکان ارائه تمرین در پایان هر فصل درسی.
 • امکان ارزیابی دانشجو پیش از آزمون، ضمن آزمون و پس از آزمون.
 • امکان شرکت دانشجویان در آزمونهای چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی و تصحیح خودکار آزمون برای سوالات چند گزینه ای.
 • امکان ارائه مواد آموزشی توسط بیش از یک استاد بصورت همکاری در ارائه درس.
 • آزمون آنلاین.
ژانویه 15, 2017

مهمترین امکانات سیستم مدیریت آموزش رشدیه

مهمترین امکانات سیستم مدیریت آموزش رشدیه طراحی و اجرای آزمونهای هماهنگ زمان دار و بدون زمان. سطوح مختلف دسترسی کاربران به عنوان مدیر، استاد و فراگیر […]
ژانویه 12, 2017

سیستم مدیریت آموزشی رشدیه

سیستم مدیریت محتوای آموزش، نرم افزاری است جهت تسهیل در امر آموزش. نسخه اینترنی نرم افزار به طرز گسترده ای در دانشگاه ها و مراکز علمی […]