تعرفه طراحی آرم و نشانه

  • طراحی نشانه نوشتاری 1000000

  • طراحی نشانه تصویری 800000

  • طراحی نشانه ترکیبی 1200000

مراحل طراحی آرم و نشانه در زنده دل

  • برای آغاز همکاری معادل 40 درصد از مبلغ طراحی در ابتدا دریافت می گردد. هزینه نهایی طراحی بر اساس موضوع و نوع آرم مشخص می گردد.
  • برای هر آرم، سه تا پنج عدد اتود طراحی می گردد ( در ازای اتودها مبلغی دریافت نمی گردد).
  • همچنین اعمال تغییرات تا زمان ثبت برند به صورت رایگان صورت می پذیرد.
  • در صورت تایید یکی از طرح ها توسط شما، مرحله نهایی اجرا و تسویه کامل پس از ارائه آرم صورت می پذیرد.
  • در صورتی که طرحی در نظر گرفته اید صرفا هزینه اجرا دریافت می گردد.

تفاوت ما: با توجه به طراحی لوگو در زمان بسیار کم، متاسفانه کپی برداری از آرم های خارجی و اشکال آماده متداول گشته و این ممکن است سبب آسیب جبران ناپذیری به برند و کسب و کار شما گردد. در زنده دل، ما با تکیه بر اصول و دانش طراحی، آرم مختص شما را طراحی می نماییم و این طی مرحله شناسایی برند و موضوع فعالیت شما طی جلسه یا صحبتی که صورت می گیرد انجام می شود.

معنی لوگو در فرهنگ لغات :

هزاره: Logo: (موسسه و غیره) آرم، علامت.

فرهنگ معین: آرم (فر.arme) نشانه ای مشخص و معرف دولت، اداره، موسسه، کارخانه و مانند آن.

لاروس: Logo : بازنمایی گرافیک از یک مارک/ صنعتی یا تجاری.

انواع گوناگون آرم:

تا کنون روش های مختلفی برای دسته بندی آرم ها و مشخص کردن گونه های متفاوت آن پیشنهاد شده است. از دیدگاه نشانه شناسی، این دسته بندی بر حسب ترکیب عناصر زبانی و شمایلی انجام می گیرد.

بر این اساس دسته ای از آرم ها فقط از عناصر زبانی استفاده می کنند (یک نام، یک یا چند حرف)؛ که آنها را آرم نوشتاری یا Logotype می نامیم.

دسته دیگر با ترکیب عناصر شمایلی طراحی می شوند؛ که آنها را آرم شمایلی یا Logo iconique یا icotype می نامیم.

دسته سوم، از تلفیق عناصر شمایلی و نوشتاری ساخته شده اند؛ که آنها را آرم تلفیقی Logo mixte می نامیم.