تعرفه طراحی پوستر

  • ساده 250000

  • حرفه ای 600000

طراحی پوستر و تعرفه طراحی

پوستر راه حل منطقی و مقرون بصرفه برای ارتباط با بازار هدف خاص ارائه می نماید. زمانی که در جای مناسب استفاده گردد، پوسترهای جذاب می توانند مردمی که در آن نزدیکی هستند را به یک رویداد خاص ترغیب نمایند و خبر از ارائه محصول،خدمت یا رویدادی نو دهند. پوسترها توانایی این را دارند که در ذهن بینندگان جا بگیرند و می توانند بعنوان ابزاری عالی برای افزایش آگاهی نام تجاری شرکت های کوچک و متوسط باشند. همچنین، پوستر ارزان تر از اشکال شایع تبلیغاتی دیگر مانند رادیو و تلویزیون است. یک پوستر هوشمندانه، پوستری است که بیننده را به واکنشی سریع در کمترین زمان مجاب نماید. واکنش می تواند در قالب ساخت یک تماس تلفنی، بازدید از یک فروشگاه و یا بازدید یک وب سایت باشد.

در زنده دل، هدف ما طراحی پوستری تاثیرگذار برای هدف شما است. از این رو، با مطالعه اجمالی و شناسایی جامعه هدف شما پوستر مخاطب پسند طراحی می گردد.